Tarihte bugün: 7 şubat

13.07.2022 02:15 Son Güncelleme: 13.07.2022 02:16 I. Ahmet ve Kösem Sultan’ın oğlu olan IV. Murat, 27 temmuz 1612’de dünyaya geldi. İyi bir eğitim görmüş oldu. Ufak yaşta padişah olarak 1623-1640 yılları aralığında 17 yıl tahtta kaldı. Sultan IV. Murat’ın saltanatını iki devreye ayırmak mümkündür. Hemen hemen 11 yaşlarındayken tahta geçtiğinden devlet işleri büyük seviyede anası Kösem Sultan’ın elinde yürümekteydi. Delikanlılık çağlarında idareyi bizzat ele aldıktan sonrasında sertlik yolu ile zorbaları bastırdı, yine devlet hakimiyetini kurdu. Tütün yasağı bahanesiyle kahvehanelerde toplanan ceberrüt takımını sindirdi, şiddetli ceza ve idamlarla yine yönetimsel ve adli nizamı yarattı. Tahta geçtiğinde ülkede siyasal ve ekonomik problemler fazlaca ağırlaşmış, Anadolu ve Rumeli’de isyancılar etkin duruma geçmişti. Bu zamanda Bağdat Valisi Yusuf Paşa’ydı. Sadece bu bölgenin idaresi zenginliği ile meşhur Subaşı Bekir’in elindeydi. İdareyi zorla ele geçirmeye çalışan Subaşı Bekir ve Abaza Mehmed Paşa ayaklandı. Vali olmak istediğini bildiren Bekir Subaşı’ya Osmanlı Devleti vali olduğuna ilişkin emirnameyi gönderdi. Safevi Devleti’nden de daha ilkin yardım isteyen Subaşı Bekir, Osmanlı Devleti tarafınca vali atanınca kendine yardım etmek amacıyla çağırdığı İran askerlerini kovdu. Bu durumdan yararlanmaya çalışan Şah Abbas Bağdat’ı işgal etti. 17 yıl sürecek harp başladığında IV. Murat daha çocuk yaştaydı. Bu yüzden savaşın ilk yıllarında İran büyük başarılar elde etti. İlerleyen yıllarda Sultan Murat iç isyanları nispeten denetim altına aldı ve saray içinde düzenlemeler yapmış oldu. İran meselesine de büyük ehemmiyet veriyordu. Revan’a sefer sonucu aldı ve Üsküdar’daki ordugaha geçti. Eskiden beri bozuk olan sefer düzenini eski haline döndürmek için dikkatli davranıyor, askerin kanunsuz hareketlerini hoş karşılamıyor, derhal ceza veriyordu. Sefere çıkan Sultan Murat, Konya’da bulunan Mevlana türbesini ziyaret etti. Bayburt’a ulaştığında Sadrazam tarafında karşılandı. Erzurum’da 30 bin asker bıraktıktan sonrasında 100 bin askerle Revan üstüne yürüdü. İran ordusu çekilmeye başladı. Revan’ı alan Osmanlı, Aras Nehri süresince ilerleyerek, eylül 1635’de Tebriz’i geri aldı. Sadece kışa girilmesi ve Sultan’ın hastalığı dolayısıyla İstanbul’a geri dönüldü. Bundan yararlanan İran bölgede yeni işgallere başladı. Sultan IV. Murat, İran’ın doğuda yeni işgallere başlaması ve büyük güçlükle geri alınan Revan’ın kaybedilmesi üstüne, tekrardan Bağdat Seferi’ne çıkmaya karar verdi. Osmanlı ordusu İstanbul’dan hareketinin 197’nci günü olan 16 kasım 1638’de Bağdat’a geldi. 37 günlük kuşatma ve çarpışmalardan sonrasında Sultan Murat, genel saldırıya geçilmesine karar verdi. Sabah erkenden başlamış olan saldırı sonunda kale teslim oldu. Meydana getirilen Kasr-ı Şirin Antlaşması’yla Azerbaycan ve Revan Safevilerde, Bağdat Osmanlılarda kaldı. İki ülke arasındaki Zağros Dağları sınır kabul edildi. Bugünkü Türk-İran sınırı büyük seviyede bu antlaşmayla çizilen sınır esasına dayanır. Bu antlaşmayla 14 yıl 11 ay ilkin bir ihanet sebebiyle Safevilere geçen Bağdat, artık kati olarak Osmanlı idaresine geçti. Sultan IV. Murad bu zaferden sonrasında Bağdat Fatihi diye anıldı. Sultan Murat sürecinin mühim vakalarından biri de Hezarfen Ahmed Çelebi’nin Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçmasıydı. 7 şubat 1640’ta, 28 yaşlarındayken niksir hastalığından dolayı vefat etti. Dört adam, altı kız çocuk sahibiydi. Günün öteki mühim vakaları 1695: Padişah II. Ahmet öldü. 50 yaşlarında tahta çıkan ve dört yıl saltanat devam eden II. Ahmet’ten sonrasında, II. Mustafa tahta çıktı.1924: Nezihe Muhittin’in başkanlığında Türk Hanımefendiler Birliği kuruldu.1952: Türk Tecim ve Endüstri Odaları ile Tecim Borsaları Birliği kuruldu.1966: Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman öldü.1973: TBMM’de kabul edilen yasayla Maraş iline kahramanlık unvanı verilerek, adı Kahramanmaraş oldu.1976: ABD’de, Lockheed firmasının Başkanı Kotchian’ın tayyare satışı için Türkiye’deki müşavirlik firmasına da 876 bin dolar rüşvet verildiğine ilişkin açıklaması, Meclise getirildi. Ankara Savcılığı 11 şubatta soruşturma açtırdı ve Lockheed şirketi Temsilcisi Nezihi Dural’ın defterlerine ve banka hesaplarına el konuldu. Genelkurmay Başkanlığı 13 şubatta mevzunun soruşturulduğunu deklare etti.1984: ABD’li astronot Bruce McCandless, uzayda ilk kez özgür yürüyüş yapmış oldu.1992: Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler içinde Avrupa Birliği’ni oluşturan Maastricht Antlaşması imzalandı.1995: Uzay mekiği Discovery, Rus uzay istasyonu Mir ile zamanı buluşmasını gerçekleştirmiş oldu.1999: Ürdün Kralı Hüseyin Bin Tallal öldü. Veliaht Prens II. Abdullah babasının yerine geçti. Tarihte bugün arşivi Ekim ayı arşiviKasım ayı arşivi Aralık ayı arşiviOcak ayı arşivi1 şubat2 şubat3 şubat4 şubat5 şubat6 şubat

Son Dakika Haberler