Twitter, Mahkeme Dilekçesinde, Hükümetin İçerik Kaldırma Emirlerinin ‘Açıkça Hazzı’ Bulunduğunu Söylemiş oldu

Toplumsal medya devi Twitter, Elektronik ve Data Teknolojileri Bakanlığı tarafınca verilen birden fazla engelleme emrine itiraz ederken, emirlerin açıkça hazzı ve usule uygun bulunduğunu ve BT Yasası’nın 69A Kısmı ile büyük seviyede uyumlu olmadığını iddia etti. Mahkeme, Twitter’ın bu engelleme kararlarında, Data İşlem Bakanlığı’nın Twitter’da birden fazla hesabın askıya alınmasını içeren belirli bilgilere halkın erişimini engelleme talimatı verdiğini söylemiş oldu. Twitter, bakanlığın kısa sürede 1.474 hesabın kapatılmasına karar verdiğini ve 175 Müdafa, bakanlık emirlerinin, bu hesapların, en azından çoğunluğunun Kısım 69A’nın dar bir halde uyarlanmış gerekçelerine giren içerik barındırdığını göstermediğini belirtiyor. BT Yasasının 69A Bölümünde belirtilen dar halde uyarlanmış gerekçeler.Engelleme Kuralları kapsamındaki usule ilişkin güvencelerin bir Mevcut davada da takip edilmedi” dedi Twitter. Savunmada ek olarak, davalı bakanlığın 27 Haziran 2022 tarihindeki bir mektup yayınlayarak dilekçe sahibini uymaya yönlendirdiği, aksi takdirde davalıların Davacı aleyhine ciddi sonuçlar öngördüğü (Twitter) doğrusu davanın geri çekilmesi gerektiği açıklandı. Bilişim Yasasının 79(1) Kısmı kapsamındaki korumanın yanı sıra BT Yasası hükümleri uyarınca cezai kovuşturma başlatılması. Dilekçe sahibi protesto altında Engelleme Emirlerine uyduğunu, sadece 11 madde ile ilgili olarak engelleme talimatlarına itiraz ettiğini söylemiş oldu hesaplar. Cevap olarak, 1 Temmuz 2022’de, Twitter dilekçesinde, katılımcılar 10 Twitter hesabını engelleme yönündeki talimatlarını iptal eden bir mektup yayınladılar. Savunmada, 34 vakada, Engelleme Emirlerinin dilekçe sahibinin tüm hesapları bloke etmesini istediği açıklandı. Bölüm 69A, ‘data’yi engelleme yetkisi sağlar ve ‘data’, BT Yasası’nın 2(1)(v) Bölümünde tanımlanır. Bölüm 69A’nın görevi, yalnızca halihazırda mevcut olan ‘bilgilerin’ engellenmesini kapsar ve bilgilerin oluşturulmasını, iletilmesini, alınmasını, depolanmasını yada barındırılmasını engellemeyi kapsamaz. Bu yüzden, hesap düzeyindeki Engelleme Talimatları, Bölüm 69A’yı ihlal etmektedir. Bu tür bir hesap düzeyinde engellemenin niçin lüzumlu yada amaca uygun olduğuna dair ikna edici nedenler sunulmadan, tüm hesaba erişimin engellenmesine yönelik Engelleme Emirleri verilemez, Twitter bu hesap düzeyini gönderir. Twitter dilekçede, engellemenin orantısız bir tedbir bulunduğunu ve kullananların anayasa kapsamındaki haklarını ihlal ettiğini söylemiş oldu.

Teknoloji Haberleri